Aktualności

Kontakt
Przemysław Niemiec
tel. 22 626 20 42
e-mail: kontakt3misja@wsr.edu.pl

 

24.08.2019

Wyższa Szkoła Rehabilitacji wzięła udział w Ogólnopolskiej Paradzie Seniorów i Pikniku Pokoleń, olbrzymim medialnym wydarzeniu, organizowanym przez Fundację Zaczyn, z którą podpisaliśmy umowę o współpracy w zakresie realizacji Projektu Unijnego. W Pikniku uczestniczyło kilkanaście tysięcy osób. Wyższa Szkoła Rehabilitacji prowadziła dla uczestników Pikniku warsztaty z Pierwszej Pomocy – z mgr. Adą Holak, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Mieliśmy swoje własne stoisko, na którym można było zasięgnąć informacji na temat prowadzonych przez nas warsztatów w zakresie Projektu Zdrowe życie, zdrowa kariera” – program rozwijania kluczowych kompetencji na rynku pracy niestandardowych uczestników szkolnictwa wyższego.

W Programie nasze stoisko:
„Wyższa Szkoła Rehabilitacji: informacja z Programu Pikniku
„Wyższa Szkoła Rehabilitacji to wiodąca uczelnia o profilu medycznym, specjalizująca się w szeroko rozumianej rehabilitacji, dietetyce, ratownictwie medycznym i psychologii medycznej. Na stoisku przewidziane są bezpłatne warsztaty z pierwszej pomocy. Przedstawiony zostanie także projekt „ZDROWE ŻYCIE I ZDROWA KARIERA – program rozwijania kompetencji kluczowych niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego”, którego celem jest edukacja dla zdrowia i rozwój kompetencji interpersonalnych, jak też aktywizacja społeczna oraz zawodowa ludzi młodych oraz dojrzałych.
Promując zdrowy styl życia, pokażemy także cateringi dietetyczne – Paleocatering24.pl i VeganVita24.pl. Na stoisku WSR swoją ofertę dla Seniorów zaprezentuje również Centrum Rehabilitacji ACTIV oferujące konsultacje i wizyty u najlepszych w Polsce specjalistów.”