NOWY ROK SZKOLNY Z KORONAWIRUSEM

W całej Europie, Polsce, także USA szkoły przegotowują się do rozpoczęcia roku szkolnego. Napięcie i lęki wśród dzieci, rodziców i nauczycieli rosną. Nikt nie jest w stanie przewidzieć skutków otwarcia szkół.

 

Nie jesteśmy w stanie przewidzieć z jakimi konsekwencjami edukacji w pandemii przyjdzie nam się mierzyć. Leków wśród nauczycieli, rodziców i dzieci jest coraz więcej. Dotyczą zdrowia dzieci, rodziców i seniorów. Minister edukacji ogłosił, że noszenie maseczek nie jest obowiązkowe. Decyzje w tej sprawie pozostawił dyrektorom szkół.

Warszawski samorząd zgadza się, aby lekcje nie trwały 45 minut, nie mogą być tylko krótsze niż 30 minut. Przerwy mają być organizowane adekwatnie do potrzeb uczniów, nie rzadziej niż co 45 minut. Można też organizować przerwy dla klas 1-3 oraz 4-8 w innych porach. Zaleceń jest więcej, wszystkie opisane szczegółowo na stronie MEN (czytaj tekst poniżej). Eksperci zwracają uwage, że polskie szkoły wprowadzają tylko zalecenia a nie bezwzględne nakazy. Czy to na pewno wystarczy? Główny Inspektor Sanitarny uspokaja, że jedyne niebezpieczeństwo w szkołach istnieje wtedy, gdy dzieci będą się gromadzić? Brzmi kuriozalnie zważywszy fakt, że szkoła sama w sobie jest zgromadzeniem. Rodzice i uczniowie do ostatniej chwili nie wiedzieli, czy zaczną rok szkolny w normalnym czy zdalnym trybie.

Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego Minister Edukacji poinformował o rozpoczęciu zajeć w tradycyjnym trybie, a MEN przekazało dyrektorom szkół zalecenia co do sposobu prowadzenia zajęć szkolnych w czasie pandemii. Niestety nie regulują one w sposób precyzyjny i jednoznaczny zasad poruszania się po szkole i funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Rodzice stawiają wiele pytań, na które starają się opowiadać eksperci. Wiele z nich pozostaje jednak bez dobrej odpowiedzi. Fora dyskusyjne aż pękają w szwach. W mediach codziennie pojawiają się kolejne pytania zaniepokojonych rodziców. Co ze świetlicami? Co z toaletami, korytarzami, licznymi klasami, przerwami, co z dziećmi, które mają alergię?  Samo mycie rąk przez wszystkie dzieci wygeneruje w łazienkach duży tłok, który był nawet i bez pandemii. Pytań jest mnóstwo, niepewności jeszcze więcej. W większości decyzje mają podejmować samorządy i dyrektorzy szkół we współpracy z inspektorami sanitarnymi.

 

JAK POGODZIĆ DOBROSTAN UCZNIÓW Z ZAGROŻENIEM ICH ZDROWIA?

Nie możemy pozamykać szkół na kolejny rok, czy jak przewidują eksperci dwa lata. Koszty psychiczne i edukacyjne byłby nie do odrobienia. Zdalna edukacja tylko częściowo zdała egzamin. Polska szkoła nie była na nią przygotowana. Wielu uczniów zostało wykluczonych sieciowo, część zniknęła bez wieści. Lekcje on line nie były najszczęśliwszym rozwiązaniem. Ale nie sposób było na ten czas stworzyć nic lepszego. Wirus zaskoczył wszystkie kraje, najlepiej poradziły z nim sobie kraje o wysokim poziomie organizacji i edukacji, które są dużo bardziej elastyczne i lepiej adaptują się do zmieniającej się rzeczywistości. Zdaniem ekspertów nie wykorzystaliśmy dobrze czasu wakacyjnego na przestawienie edukacji na inne tory i przygotowanie jej do trudnych czasów.  Pandemia obnażyła wszystkie słabości polskiego systemu edukacji. Nie wydaje się, aby bez jego gruntownej reformy można było bez szkody dla dzieci kontynuować jej kierunek.

 

JAK RADZĄ SOBIE SZKOŁY W INNYCH KARAJCH?

 

Jak sprawić, aby dzieci zachowały dystans w stosunku do siebie? Przeczy to istocie szkoły i relacji w niej, jest wbrew naturze dziecka. W Korei Południowej dzieci mają zakaz rozmawiania między sobą. W Chinach muszą zachować ścisły dystans i nosić przez cały czas maseczki. Rodzice muszą też zmierzyć dziecku temperaturę i rano wynik przesłać nauczycielowi. Przed wejściem do budynku szkolnego temperaturę mierzy się ponownie.

W Danii podzielono klasy na mniejsze oraz znacznie ograniczono kontakty dzieci. Uczniowie osobno jedzą, wypoczywają i spędzają czas, dzieci muszą myć ręce co godzinę. Żeby wykorzystać przestrzeń i zachować dystans, lekcje przeniesiono do innych sal, budynków, nawet tych poza szkołą. W Norwegii dezynfekuje się klasy co najmniej 2 razy dziennie. Dzieci nie mogą przynosić do szkoły zabawek, a klasy podzielono na grupy nawet do 4-6 uczniów. W Chinach, Korei Południowej, Japonii, Wietnamie, Tajwanie, Izraelu po 7 r. życia, dzieci muszą nosić maseczki.

Jak to wygląda w polskich szkołach? MEN i GIS zalecają  taką organizację pracy, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły”.  Opis dość lakoniczny i w założeniu słuszny. Problem w tym jak to w malej polskiej szkole zrealizować? Takich wytycznych nie ma. Poza tym nie jest to bezwzględny obowiązek, a tylko zalecenie. Co dla wielu ekspertów jest mało poważne. MEN zaleca też, aby zwracać uwagę na higienę mycia rąk oraz wietrzenie pomieszczeń. Proponuje, aby zasłaniać twarz w sytuacjach, gdy nie da się zachować dystansu, np. na przerwie, nie dopuszczać do gromadzenia się dużych grup uczniów, np. poprzez różne godziny przerw.

 

CO W NASZEJ SZKOLE?

Mamy za sobą kilka miesięcy zdalnej edukacji i doświadczenie izolacji. Wielu psychologów bije na alarm, zwracając uwagę na wpływ izolacji na dobrostan psychofizyczny uczniów. Bliski kontakt z rówieśnikami jest w tym wieku bezwzględnie potrzebny. To tak samo ważny element rozwoju jak sama edukacja.  Jakie więc będą skutki, gdy przyjdzie nam żyć w pandemii kolejne 2 lata? Poza problemami natury psychicznej, pojawiły się też problemy natury społecznej i zwyczajne problemy natury technicznej.

Czas pandemii ukazał jak wielu uczniów, a nawet nauczycieli jest wykluczonych internetowo. Problemów jest mnóstwo, choćby związanych z zakupem laptopa, dla kilkorga dzieci, co przekracza możliwości wielu rodzin. To znacznie pogłębi już istniejące rozdźwięk edukacyjny pomiędzy dziećmi z małych miast i miasteczek w stosunku do uczniów wielkomiejskich.

Mamy za sobą już pierwsze trudne doświadczenie lock down oraz wakacyjne rozluźnienie. We wszystkich krajach po wakacjach widać wzrost zachorowań, czego zresztą epidemiolodzy się spodziewali. Nie widać też, aby koronawirus słabł.

Liczba zarażonych jak podaje GUS stale rośnie. I to na całym świecie. Żaden kraj sobie, póki co z pandemią całkowicie nie poradził. Dane napływające z różnych krajów, choćby Szwecji, które poszła w zupełnie innym kierunku niż inne kraje, wciąż trudno porównywać i wyciągać wnioski, bo potrzeba na to więcej czasu.

Za parę dni rozpoczyna się rok szkolny. Napięcie wśród nauczycieli, rodziców i uczniów rośnie. Nikt nie wie co nas czeka i jakie będą ostateczne konsekwencje nauki w szkole w czasie pandemii. Badania pokazują, że dzieci wykazują większą odporność na wirusa. Niestety ryzyko jakie mogą stworzyć dla dorosłych, rodziców, babć i dziadków jest bardzo duże. Jak zadbać o zdrowie dzieci, jakość ich nauki i psychiczny dobrostan, a jednocześnie jak uchronić je oraz ich rodziny przez koronawirusem? To niełatwe zadanie przed jakim staja wszystkie rządy. Jak na razie nie ma idealnego rozwiązania. Wiele krajów podejmuje działania, których skutki będzie można ocenić dopiero z pewnego dystansu czasu. Na razie pozostaje nam poruszanie się po omacku i posiłkowanie się wiedzą ekspercką epidemiologów.

 

CZY DZIECI ZAKAŻAJĄ MNIEJ?

Ciągle brak nam rzetelnych i miarodajnych badań, aby ocenić skutki powrotu do normalnej szkoły i normalnego życia. Brak też danych na temat tego czy dzieci zarażają bardziej czy mniej. Parę nielicznych badań wskazuje na to, że dzieci zarażają mniej. Jednak ostatnio jedno z bardziej wiarygodnych badań przeprowadzono w Korei Południowej na 5,7 tysiącu osób, potwierdza tezę, że dzieci przenoszą korona wirusa tak samo jak dorośli, a nawet wykazują większą zakaźność, co naukowy tłumaczą faktem mniejszej dbałości dzieci o zachowanie dystansu i higieny. Jedynie dzieci do 10 r. życia, przenoszą wirusa w mniejszym stopniu. Dlaczego? Najprawdopodobniej dlatego, że są mniejsze, ich nosy i usta nie kontaktują się bezpośrednio z twarzą dorosłych. Stąd dłuższa droga dla wirusa i mniejsza zakaźność. Dzieci starsze w wieku 10-19 lat zakażają już tak samo jak dorośli. Z całą pewnością dzieci i ludzie młodzi przechodzą zakażenia łagodniej niż seniorzy i osoby chore.

Ciekawą symulację przeprowadziła Finlandia, wynika z niej, że otwarcie szkół spowoduje wzrost zakażeń wśród dorosłych o 10 proc. Nieco inne jest doświadczenie duńskich szkół, w których liczba zakażeń nie wzrosła po ich otwarciu. Najgorzej było w Izraelu, gdzie epidemia w szkołach się rozprzestrzeniła. Niestety wszystkie te dane mogą zniekształcać rzeczywistość, bo nie wszędzie przeprowadza się taką samą ilość testów. Zatem wzrost wskaźników może nie wynikać z takich czy innych działań, ile z liczby przeprowadzonych testów. Polska dla porównania przeprowadza 4 krotnie mniej testów niż Izrael.

MEN I GUS opracował wytyczne dla szkół i uspokaja, że dzięki wprowadzonym zaleceniom nauka w szkołach i zdrowie dzieci jest pod kontrolą. Jak podało ministerstwo, wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.

Niestety to nie uspokaja ani rodziców, ani nauczycieli, ani dzieci. Także eksperci i epidemiolodzy biją na alarm. Według zespołu dr Franciszka Rakowskiego z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, (Dziennik Gazeta Prawna ), jeśli wszystkie dzieci 1 września wrócą na raz do szkół, może to oznaczać wzrost współczynnika reprodukcji R aż do 2 z 1,2 obecnie. Oznaczałoby to znaczny wzrost nowych przypadków, nawet do kilku tysięcy dziennie, co byłoby najgorszym z wariantów przedstawionych przez dr Rakowskiego.

Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny:

 • częste mycie rąk,
 • ochrona podczas kichania i kaszlu,
 • unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
 • obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki,
 • regularne czyszczenie pomieszczeń.

Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek. Ale w miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły.

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 • Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 • Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 • Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 • Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
 • W miarę możliwości rekomenduje się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły (np. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny przerw lub zajęć na boisku) oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.

 

Pracownicy szkolni mogą dzieciom mierzyć temperaturę, za zgodą rodziców lub jeżeli taką możliwość uwzględni się w regulaminie szkoły i uzgodni z radą rodziców – odpowiada MEN. Zalecany jest bezdotykowy pomiar temperatury.

Prawidłowa temperatura ciała to 36,6–37,0°C. W granicach 37,2–37,5°C stopni może mieć różne przyczyny, np. związane ze stresem. Za stan podgorączkowy uznaje się temperaturę do 38°C. Wskazania powyżej to gorączka.

Specjaliści rekomendują więc opóźnienie powrotu dzieci do szkół o co najmniej dwa tygodnie.

 

CZTERY WARIANTY KSZTAŁCENIA W EDUKACJI

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu.

Wariant C – kształcenie zdalne

Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

 

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE MEN DLA PLACÓWEK PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH – STRONA MEN

Organizacja zajęć w szkole i placówce (dalej: szkoła):

– Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie

lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

– Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów

bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze

do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych

przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

–  Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku

dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim

wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do

dezynfekcji rąk.

– Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej

szkoły, zachowując zasady:

 1. a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 2. b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 3. c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 4. d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa

związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki

ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

–  W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do

niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust

i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych

obszarach.

–  Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia.

Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

– Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego (co najmniej 1 termometr

dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku

posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest

dezynfekcja po każdym użyciu.

–  Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na

infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy

odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu,

zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić

rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany

własny środek transportu).

–  W miarę możliwości rekomenduje się taką organizację pracy i jej koordynację,

która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie

szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów

na terenie szkoły (np. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych

klas do szkoły, różne godziny przerw lub zajęć na boisku) oraz unikanie częstej

zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.

–  Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły

należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz

unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

–  Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć,

uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory

do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy

czyścić lub dezynfekować.

–  Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli

szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi

między sobą.

–  W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać

umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę

możliwości po każdych zajęciach.

–  Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w

czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

–  Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

–  Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym

powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

–  Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w

których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry

kontaktowe.

–  W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów i

słuchaczy u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie

tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń,

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla

zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa

branżowego, dotyczących poszczególnych branż.

–  Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkołach i

placówkach prowadzących kształcenie zawodowe należy czyścić lub

dezynfekować.

–  Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w

szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować,

aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie

dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki,

rzeczy.

–  Podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni, jeżeli jest taka

możliwość, należy udostępnić uczniom co drugi boks lub wprowadzić różne

godziny przychodzenia uczniów do szkoły, umieścić środek do dezynfekcji rąk

przy wejściu do szatni.

–  Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych

salach dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy

wprowadzić zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii.

Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób

umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice

należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w

świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po

przeprowadzeniu dezynfekcji.

–  Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni

ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

–  Należy ustalić i upowszechnić zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych

organizowanych w szkole uwzględniających odpowiednio zasady dotyczące

organizacji zajęć lekcyjnych.

–  Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny

jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych

materiałów przechowywanych w bibliotekach.

–  Rekomenduje się, we współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i

wychowania/higienistką szkolną, ustalić i upowszechnić zasady korzystania z

gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając

wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in.

Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

– Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić uczniom korzystanie z

innych dystrybutorów pod nadzorem opiekuna. Zalecenia higieniczne w przypadku

innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS

–  Dyrektor szkoły opracowuje wewnętrzny regulamin lub procedury funkcjonowania

szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zalecenia

wskazane w przedmiotowych wytycznych oraz aktualne przepisy prawa.

–  Dotyczy także: poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalnych ośrodków

szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków

rewalidacyjno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych,

młodzieżowych ośrodków socjoterapii.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

–  Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej miejscowo

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb

medycznych.

–  Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów,

wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne,

miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.

–  Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to

uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze

świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

–  Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, że szczególnym

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń

sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni

dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w

pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

–  Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe

przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych

pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie

oparów środków służących do dezynfekcji.

–  W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –

instrukcje dezynfekcji.

–  Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich

dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

Gastronomia

–  Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne

pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków

higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania

żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej

ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana

odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to

niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy

zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów,

sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.

–  Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego

przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne,

zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Rekomenduje się zmianowe wydawanie

posiłków lub w miarę możliwości – spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z

danej klasy. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie

blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.

–  W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie

posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i

higienicznego spożycia posiłku.

–  Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,

w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki,

wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem

detergentu i wyparzyć.

–  Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych.

Wymaganie to dotyczy szkół, w których nie jest możliwe zapewnienie właściwych

warunków mycia naczyń i sztućców, porcjowania/nakładania dostarczonych

posiłków. Należy zadbać o odpowiednie segregowanie zużytych pojemników i

sztućców.

–  Zaleca się usuniecie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki,

serwetki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę. W

stołówce nie zaleca się samoobsługi. Dania i produkty powinny być podawane

przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.

–  Jeżeli posiłki dostarczane przez firmę cateringową do tej pory były przywożone w

pojemnikach zbiorczych, następnie rozkładane i podawane z wykorzystaniem

talerzy i sztućców będących na wyposażeniu szkoły, to taki sposób podawania

posiłków może być kontynuowany, pod warunkiem, że naczynia i sztućce

wielorazowego użytku stosowane w danej szkole będą myte zgodnie z zaleceniem

wskazanym powyżej.

 1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy

niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować

się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać

teleporadę medyczną).

 1. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg

oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie

z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do

indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji

Sanitarnej.

 1. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy

stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *.

autor: Agata Nowińska

żródła:

MEN – strona gov.pl

Polska The Time, Gazeta Prawna