O PROJEKCIE

Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ( Oś. III Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym),realizuje Projekt rozwijania kompetencji kluczowych niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego  o nazwie : Zdrowe życie i zdrowa kariera, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa osób będących niestandardowymi odbiorcami szkolnictwa wyższego, w szczególności:

  1. kompetencji zawodowych ogólnych,
  2. kompetencji osobistych,
  3. kompetencji społecznych i komunikacyjnych.

Projekt obejmie 1992 uczniów szkół podstawowych,ponadpodstawowych oraz dorosłych.

W ramach Projektu zrealizowane zostaną warsztaty o charakterze rozwojowym i aktywizującym oraz popularyzującym zdrowe nawyki dotyczące świadomości zdrowotnej, dobrostanu, aktywności społecznej i zawodowej.

Częścią Projektu jest realizacja Portalu – Misja Zdrowie, którego celem jest popularyzacja wiedzy w obszarze szeroko pojętego zdrowia, promocja i profilaktyka zdrowotna, rozwijanie kluczowych kompetencji interpersonalnychtakich jak komunikacja, inteligencja emocjonalna, współpraca z innymi, umiejętność budowania relacji, odporność psychiczna, umiejętność radzenia sobie ze stresem.

Założeniem Portalu jestposzerzanie i utrwalaniewiedzy w w.w obszarach wśród szerszych kręgów odbiorców, aniżeli tylko bezpośredni uczestnicy Projektu.

Projekt wpisuje się idealnie w obszar działania Wyższej Szkoły Rehabilitacji, uczelni z bogatymi tradycjami, o profilu medycznym/

Misją WSR jest czynienie dobra – tworzenie i dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, w celu rozwijania największego zasobu jaki posiadamy – zdrowia.

Zapraszamy do współpracy naszych wykładowców, studentów, uczestników projektu i wszystkich innych, którym bliska jest idea zdrowego życia.

                                                                              Redaktor Portalu

Agata Nowinska