ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA – FILARY cz.2 (wyniki testu)

Dlaczego jedni ludzie przezwyciężają najtrudniejsze kryzysy, podnosząc się po porażkach, a inni upadają, tracąc wiarę w sens życia?

Czy to możliwe, aby człowiek, który doświadczył potwornych kryzysów, zachował zdrowie psychiczne, nie doświadczając żadnych długotrwałych negatywnych konsekwencji?

Jesteśmy przekonani, że jeśli jakieś szczególnie trudne doświadczenie było intensywne i trwało bardzo długo, to musi pozostawić trwałe konsekwencje psychiczne. Tymczasem badania nad odpornością psychiczną pokazują, że aż 1/ 3 spośród nas należałaby do grupy, która tak właśnie by zareagowała. To ludzie odporni psychicznie.

Większość ludzi, doświadczyłaby stresu i nie ma w tym nic złego. Reakcja stresowa sama w sobie nie jest niczym złym, a nawet czymś naturalnym i pożądanym, oraz zdrowym. Dopiero długotrwały stres i nieumiejętność odzyskania równowagi po traumatycznych wydarzeniach, odbija się na naszym zdrowiu, w sposób negatywny.

Co zatem sprawia, że jedni ludzie są odporni psychicznie, a inni nie? Co ich od siebie odróżnia?

Ogólnie można wyróżnić trzy rzeczy:

Zaangażowanie i poczucie sensu. Ludzie odporni psychicznie zastanawiają się, dlaczego, dla – czego coś robię, czegoś doświadczam. Jaki to ma dla mnie sens, i jak mogę to wykorzystać w swoim życiu. Reprezentują otwartą i postawę wobec doświadczenia i tego co nas w życiu spotyka. Innymi słowy, nawet gdy przytrafia nam się coś strasznego, to myślimy jaki to ma dla nas większy sens.

Kontrola – poczucie wpływu – niezależność. Odporni psychicznie ludzie mają poczucie wpływu na swoje życie. Wiedzą, że sukces zależy nie od tego jak „płynie strumień rzeki, fale, ale od tego jak ustawią swoją łódkę.” Nie uzależniają radości ze swojego życia, od tego im życie przynosi. Wiedzą, że to czego doświadczają wynika z tego co sami chcą zobaczyć.

Wyzwanie – otwartość na zmiany. Już Darwin sformułował myśl, że przetrwają nie Ci najsilniejsi, ale Ci którzy się najlepiej zaadaptują (ewolucja). Otwartość na zmiany, umiejętność ich wykorzystywania i traktowania jako nieodłącznej części życia, jest niezbędnym elementem odporności psychicznej. Sukces i porażka to brat i siostra. Nie chodzi o to, aby nie upadać, ale o ty by się podnosić.

 

CZYM JEST ODPORNOŚĆ?

Odporność to umiejętność adaptacji w warunkach przeciwności, traumy, stresu, tragedii i zagrożenia.

To umiejętność wracania do stanu równowagi, tj. umiejętność uspokajania się.

Odporność psychiczna nie jest cechą, którą się ma albo nie. Co prawda, każdy z nas przychodzi na świat z pewną określoną odpornością, większą lub mniejszą. Ale

odporność to nie tylko wyposażenie genetyczne. To cecha, którą można kształtować, i to przez cale życie.

Odporność psychiczna zależy od siedmiu podstawowych filarów, do których odnosi się test odporności psychicznej z pierwszego artykułu dotyczącego odporności (odporność psychiczna cz. 1).

 

OPTYMIZM

Ludzie o optymistycznym nastawieniu do życia są dużo bardziej odporni psychicznie aniżeli pesymiści. Postawa optymizmu oznacza, nierozpamiętywanie porażek oraz nadzieję wobec przyszłości. Problemy są dla optymistów wyzwaniami, porażki i trudne doświadczenia – nauką. Wg Martina Seligmana, twórcy psychologii pozytywnej, dla której odporność psychiczna jest jednym z czołowych tematów, ludzie mogą kształtować swój optymizm przez całe swoje życie. Nie są zdani w tym zakresie na geny swoich przodków.

Ludzie odporni psychicznie to ludzie gromadzący przez całe życie tzw. bogactwo psychiczne, które pozwala im przezwyciężać trudności.

– oczekują, że życie przyniesie im więcej dobrego niż złego,

– trudne sytuacje traktują jak wyzwania, mobilizują się d tego, aby sobie poradzić, zamiast do tego, aby siebie krytykować

– porażki uważają za przejściowe

– spodziewają się, że poradzą sobie z przeciwnościami

– porażki i trudne doświadczenia traktują jako przejściowe, pojedyncze wydarzenia, nie rozciągając tego na doświadczenie całego swojego życia

– nie obarczają siebie winą za wszystko co im się przytrafia, potrafią odróżnić to na co mają wpływ, od tego na co wpływu nie mają.

–  realistycznie analizują co się konkretnie wydarzyło, nie popadając w uogólnienia typu, „mam pecha, mi się zawsze przytrafiają takie sytuacje, coś ze mną jest nie tak, jestem beznadziejny, i to się nie zmieni…”.

Optymizm sprawia, że czują się zdrowsi i faktycznie są zdrowsi. Dłużej żyją, maja lepsze relacje, są mniej samotni, efektywniej pracują, nie doświadczają tak często leków i niepokoju, rzadziej się poddają, są bardziej aktywni, otwarci, życzliwi wobec innych, zadowoleni z życia.

Co szczególnie ważne, wykazują w życiu dużo większa wytrwałość, także w obliczu zagrożeń. Są elastyczni (resilience), kreatywni, mają pozytywna motywację do działania. Życie jest dla nich przygodą, mają większą akceptacją dla siebie i swoich błędów. Wiedzę, że to co im się przytrafia, przemija.

Dla przykładu:

Pesymista mówi:

Nikt mnie nie kocha

Optymista:

Krysia mnie nie kocha

Pesymista mówi:

Uczenie się matematyki nie ma sensu i tak nie zdam. Zawsze nie zdaję/

Optymista mówi:

Może nie jestem orłem z matematyki, ale postaram się przygotować do egzaminu, najlepiej jak potrafię.

Pesymista mówi:

Nic mi się nie udaje

Optymista mówi:

„Zawaliłem” tę prezentację, fakt, nie dość dobrze się do niej przygotowałem. Następnym razem poświecę na to więcej czasu.

Ludzie o optymistycznym nastawieniu do życia, są głęboko, wewnętrznie przekonani, że na dłuższą metę ich życie ma sens, poradzą sobie, cokolwiek przyniesie. Potrafią nawet z najtrudniejszych doświadczeń wyciągać dla siebie naukę i wzmacniać się. Mają duża świadomość swoich mocnych stron i zasobów Potrafią je budować i z nich czerpać. Nie zaniżają swojego potencjału, stawiają czoła wyzwaniom. Potrafią zidentyfikować także swoje słabe strony. Mają realistyczne nastawienie do siebie i innych.

WYNIKI TESTU dla OPTYMIZMU

Wpiszcie odpowiedzi w odpowiednich polach (cyfry od 1- 7), tak jak oznaczono to art. Odporność psychiczna- test. Cz. 1 i dodajcie je.

Nr 1                                                               Nr 9

Nr 15                                                             Nr 22

Nr 29                                                             Nr 36

Nr 43                                                             Nr 50

Nr 57                                                            Nr 64

Suma poz.                                                    Suma neg.

 

Wynik to Wasza suma pozytywna i negatywna.

Dodajcie do sumy pozytywnej liczbę 40. Odejmijcie od tego sumę negatywną. Wynik określa poziom Waszego optymizmu.

Liczba punktów powyżej 49

Gratulacje! Mieścicie się w górnych 25 procentach!

Liczba punktów między 44 i 49

Znajdujecie się w górnej połowie, i to w drugiej ćwiartce od góry. To zadowalający wynik!

Liczba punktów między 39 i 43

Nie ma powodu do zmartwienia. Wprawdzie znajdujecie się w dolnej połowie, ale nie w najniższej ćwiartce. Mimo to zadbajcie trochę o swój optymizm.

Liczna punktów poniżej 39:

Spróbujcie nieco skorygować swoje nastawienie do życia. Postarajcie się dostrzegać swoje mocne strony, i to wszystko co Wam się udaje, zamiast skupiać na tym co się nie udaje. Wypiszcie sobie wszystkie Wasze mocne strony, i to co w sobie lubicie, jakie kompetencje posiadacie. Starajcie się sobie uświadamiać swoje negatywne myśli i próbujcie je realistycznie analizować. Czy zawsze, czy wszystko się nie udaje…?

 

AKCEPTACJA

Choćbyśmy nie wiem jak bardzo tego chcieli, życie nie oszczędzi nam trudnych sytuacji, trudnych emocji, trudnych ludzi. Nie raz doświadczymy bezsilności, rozczarowania, smutku i straty. Oczekiwanie, że nasze życie będzie lepsze niż innych, że wszystkie trudne sytuacje, jakimś szczęśliwym trafem nas ominą, jest nierealistyczne. Ten kto tego oczekuje, naraża się na rozczarowanie i poczucie, że z jego życiem jest coś nie tak.

Trzeba umieć zaakceptować życie takim jakie ono jest, z jego jasnymi i ciemnymi stronami.

Akceptacja nie oznacza lubienia. Oznacza przyjęcie rzeczywistości taką jaka ona jest, o ile nie możemy jej zmienić. Życie jest zmianą. Opieranie się jej, negowanie jej, jest negowaniem istoty życia. Umiejętność zaakceptowania faktu, że wszystko co miłe, ale i trudne przemija, jest ważnym elementem odporności psychicznej i świadomej postawy wobec życia.

Każde trudne doświadczenie, w końcu można zaakceptować, przyjąć jako nieuniknioną część naszego życia.

Do trudnych do zaakceptowania sytuacji należą też te drobne, codzienne. Związane z tym, że inni ludzie nie są albo nie zachowują się tak jakbyśmy tego oczekiwali. Albo my nie rozumiemy ich, albo oni nie rozumieją nas. Tak jak nie ma idealnego życia, tak nie ma idealnych przyjaciół, idealnych partnerów, idealnych dzieci i idealnych rodziców.

Akceptacja wiąże się z dystansem, do sytuacji które nam się zdarzają. Nie chodzi o obojętność, tylko perspektywę przyglądanie się sobie i rzeczywistości.

WYNIKI TESTU dla AKCEPTACJA

Wpiszcie odpowiedzi w odpowiednie miejsca (cyfry od 1- 7), tak jak oznaczono w cz. 1 Odporności psychicznej- test i dodajcie je.

Wynik to Wasza suma pozytywna i negatywna;

Nr 9                                                               Nr 2

Nr 23                                                             Nr 16

Nr 37                                                             Nr 30

Nr 51                                                             Nr 44

Nr 65                                                            Nr 58

Suma poz.                                                    Suma neg.

 

Dodajcie do sumy pozytywnej liczbę 40. Odejmijcie od tego sumę negatywną. Wynik oznacza poziom waszej akceptacji.

Liczba punktów powyżej 48

Gratulacje! Mieścicie się w górnych 25 procentach!

Liczba punktów między 44 i 48

Znajdujecie się jeszcze w górnej połowie, a mianowicie w drugiej ćwiartce od góry. To dobry wynik.

Liczba punktów między 38 i 43

Nie ma powodu do zmartwienia. Wprawdzie znajdujecie się w dolnej połowie, ale jeszcze nie w najniższej ćwiartce. Mimo to przydałoby się wzmocnić Waszą akceptację.

Liczba punktów poniżej 38

Może warto poczytać o akceptacji i zastanowić się jak ją praktykować.

Rozpamiętywanie niepowodzeń, nie przyniesie rozwiązania, ani nawet ulgi. To wy i tylko wy sprawujecie kontrole nad swoim życiem.

 

POSZUKIWANIE ROZWIĄZAŃ

Co jest moim celem? Dokąd zmierzam?

Co mnie będzie wspierać? Jakie mam zasoby?

Jakie mam możliwości? Jaki będzie pierwszy krok?

Postawa zorientowana na rozwiązanie problemu to otwartość, odwaga i akceptacja.

Działanie ukierunkowane na cel daje poczucie wpływu i motywację do działania. Jest postawa aktywną, otwartą na wyzwania, realistyczną.

Kto nie wie, dokąd chce iść, nigdzie nie dojdzie. A jeśli dojdzie, może nie zauważyć, gdzie doszedł. Jakość naszego życia zależy w dużej mierze od naszej postawy, aktywnej bądź biernej wobec rzeczywistości.

Żyć bez celu to zdawać się na łaskę przypadku. Życie celowe, to życie, w którym wykorzystujemy własne kompetencje i zdolności do osiąganie wybranych celów. Jeśli chcesz, żeby Ci się cię udało, musisz to sobie obrać za świadomy cel.

Zycie celowe nie oznacza, że musimy nieustannie tworzyć plany działania. Chodzi w nim bardziej o świadomość w jakim kierunku zmierzamy. Możemy nie mieć żadnych innych celów poza przeżywaniem każdego dnia, najlepiej jak potrafimy. To także cel.

OCENA TESTU dla POSZUKIWANIE ROZWIĄZAŃ

Wpiszcie odpowiedzi w odpowiednie miejsca (cyfry od 1- 7), tak jak oznaczono to w cz. 1 Odporności psychicznej- test, i dodajcie je.

Wynik to Wasza suma pozytywna i negatywna;

Nr 3                                                               Nr 10

Nr 17                                                             Nr 24

Nr 31                                                             Nr 38

Nr 45                                                             Nr 52

Nr 59                                                            Nr 66

Suma poz.                                                    Suma neg.

 

Dodajcie do sumy pozytywnej liczbę 40. Odejmijcie od tego sumę negatywną. Wynik oznacza poziom waszej umiejętności poszukiwania rozwiązań.

Liczba punktów powyżej 56

Gratulacje! Mieścicie się w górnych 25 %.

Liczba punktów między 51 i 56

Znajdujecie się jeszcze w górnej połowie, a mianowicie w drugiej ćwiartce od góry. To dobry wynik.

Liczba punktów między 45 i 50

Nie ma powodu do zmartwienia. Wprawdzie znajdujecie się w dolnej połowie, ale jeszcze nie w najniższej ćwiartce. Mimo to przydałoby się wprowadzić do życia działania zorientowane na poszukiwanie rozwiązań.

Liczba punktów poniżej 45

Może warto poczytać o tym jak stawiać sobie realistyczne cele, brać sprawy w swoje ręce, poszukiwać rozwiązań.

 

PORZUCENIE ROLI OFIARY

Postawa ofiary to perspektywa bezsilności i bezradności wobec życia. Postawa bierności zamiast aktywności. Taka postawa szybko staje się postawą roszczeniową wobec otoczenia. Ludzie ofiary czują się ofiarami kogoś lub czegoś. Rezygnują z odpowiedzialności za swój los, składając go na karb przypadku albo innych.

Perspektywa ofiary znacznie zawęża rzeczywistość, sprowadzając nasze życie do doświadczania bólu, cierpienia i obciążania nim siebie, bądź co się często zdarza, innych. Taka postawa bywa wygodna, nie trzeba się mierzyć z własnymi potencjałem ani własnymi słabościami, wystarczy cierpieć. Ofiara to bierny przedmiot, a nie autonomiczny podmiot. Kieruje nim lek i chęć unikania porażek, a nie rozwój własnego potencjału. Luzie ofiary tracą najlepsze lata swego życia na szukanie winnych i przekonywanie siebie, oraz otoczenia, że nic nie zależy od nich. Poczucie niemocy, działa jak trucizna.

Ludzie odporni psychicznie to wańki – wstańki. Maja odwagę popełniać błędy, realizować swoje cele i potencjał. Nie unikają wyzwań, nie kieruje nimi lęk przed porażką i cierpieniem. Ich motywacją jest rozwój i radość. To ludzie otwarci i życzliwi wobec siebie i innych, ludzie, którzy nie boją się brać odpowiedzialności za swoje życie. Wiedzą, że szczęście nie zależy od tego co nas w życiu spotyka, ale od tego co o tym myślimy.

OCENA TESTU DLA PORZUCENIA ROLI OFIARY

Wpiszcie odpowiedzi w odpowiednie miejsca (cyfry od 1- 7), tak jak to oznaczono w cz. 1 Odporności psychicznej- test i dodajcie je.

Wynik to Wasza suma pozytywna i negatywna;

Nr 11                                                            Nr 4

Nr 25                                                            Nr 18

Nr 39                                                            Nr 32

Nr 53                                                            Nr 46

Nr 67                                                            Nr 60

Suma poz.                                                    Suma neg.

 

Dodajcie do sumy pozytywnej liczbę 40. Odejmijcie od tego sumę negatywną. Wynik oznacza poziom waszej samo skuteczności.

Liczba punktów powyżej 54

Gratulacje! Mieścicie się w górnych 25 %.

Liczba punktów między 49 i 54

Znajdujecie się jeszcze w górnej połowie, a mianowicie w drugiej ćwiartce od góry. To dobry wynik.

Liczba punktów między 44 i 48

Nie ma powodu do zmartwienia. Wprawdzie znajdujecie się w dolnej połowie, ale jeszcze nie w najniższej ćwiartce. Mimo to przydałoby się wprowadzić do życia działania zorientowane na poszukiwanie rozwiązań.

Liczba punktów poniżej 44

Może warto pomyśleć nad Waszym stosunkiem do rzeczywistości. Czy wasza postawa jest postawa skuteczną, czy pozwala wam realizować wasze cele?

Czy chcecie coś zmienić? Czy należycie do ludzi, którzy nie mają poczucia wpływu na swoje życie, którzy nieustannie się zamartwiają tym, co było i tym, co będzie? Jeśli tak, zastanówcie się co możecie z tym zrobić? Nawet najdłuższa droga, zaczyna się od pierwszego, małego kroczka, co nim będzie?

 

ŚWIADOMOŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI – POCZUCIE WINY

Czwarty i piaty filar odporności psychicznej tj. porzucenie roli ofiary i świadomość odpowiedzialności są ze sobą powiązane. Przyjęcie perspektywy ofiary ma różne konsekwencje dla poczucia odpowiedzialności.

Ludzie dzielą się na tych, którzy:

biorą odpowiedzialność z swoje czyny,

są prawdziwymi ofiarami (wypadku, straty),

lub są ofiarami z wyboru, które odrzucają odpowiedzialność w ogóle, lub biorą na siebie odpowiedzialność za sprawy, na które nie mają najmniejszego wpływu. Np. żona bita przez męża, jest przekonana, że zasłużyła sobie na karę, „przesoloną zupą” czy nową fryzurą.

Ofiara może zatem unikać odpowiedzialność albo przeciwnie, brać ja na siebie, w sytuacjach, gdy dane działanie nie zależy od niej. Obie perspektywy są wysoce szkodliwe.

OCENA TESTU DLA ŚWIADOMOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wpiszcie odpowiedzi w odpowiednie miejsca, (cyfry od 1- 7), tak jak oznaczono to w cz. 1 Odporności psychicznej- test i dodajcie je.

Wynik to Wasza suma pozytywna i negatywna;

Nr 5 Nr 12

Nr 19                                                            Nr 26

Nr 33                                                            Nr 40

Nr 47                                                            Nr 54

Nr 61                                                            Nr 68

Suma poz.                                                    Suma neg.

 

Dodajcie do sumy pozytywnej liczbę 40. Odejmijcie od tego sumę negatywną. Wynik oznacza poziom waszej samo skuteczności.

Liczba punktów powyżej 49

Gratulacje! Mieścicie się w górnych 25 %.

Liczba punktów powyżej 45

Znajdujecie się jeszcze w górnej połowie, a mianowicie w drugiej ćwiartce od góry. To dobry wynik.

Liczba punktów powyżej 45

Nie ma powodu do zmartwienia. Wprawdzie znajdujecie się w dolnej połowie, ale jeszcze nie w najniższej ćwiartce. Mimo to przydałoby się zweryfikować swój stosunek do odpowiedzialności.

Liczba punktów poniżej 40

Chyba warto przeanalizować swój stosunek do odpowiedzialności. Prawdopodobnie należycie do osób, które zbyt często biorą na siebie odpowiedzialność, albo jej systemowo unikają. Być może sobie nie uświadamiacie, że często przyjmujecie perspektywę ofiary? Być może pobłażacie sobie w tym obszarze i unikacie odpowiedzialności, zrzucając odpowiedzialność na innych?

To co ważne, to aby racjonalnie rozróżniać obszary na które macie wpływ, od tych na które nie zależą od Was.

 

BUDOWANIE KONTAKTÓW – RELACJE

Człowiek jest istota społeczną. Niewiele pozytywnych rzeczy dokonuje się w samotności. Co nie oznacza, że wszyscy potrzebują ich tak samo. Niemniej, to właśnie relacje z innymi są ważnym elementem naszego życia, szczęścia i naszego zdrowia. Z uwzględnieniem licznych wyjątków, większość ludzi, potrzebuje innych ludzi, aby radzić sobie lepiej z wyzwaniami życia. Inni ludzie stanowią najlepsze lekarstwo na życiowe zawirowania, niosą wsparcie i podporę.

George Vaillant, w słynnym eksperymencie ze studentami Harvarda, odkrył, że największą siła i potrzebą człowieka, jest kochać i być kochanym.

Życie społeczne jest najskuteczniejszą formą adaptacji. Wspólnota daje siłę. Jeśli masz choć jedna osobę, do której możesz zadzwonić o trzeciej nad ranem, to jesteś szczęściarzem. Sieć kontaktów społecznych działa jak system wsparcia.

OCENA TESTU DLA BUDOWANIA KONTAKTÓW

Wpiszcie w odpowiednie miejsca odpowiedzi (cyfry od 1- 7), tak jak to oznaczono w cz. 1 Odporności psychicznej- test i dodajcie je.

Wynik to Wasza suma pozytywna i negatywna

 

Nr 13                                                            Nr 6

Nr 27                                                            Nr 20

Nr 41                                                            Nr 34

Nr 55                                                            Nr 48

Nr 69                                                            Nr 62

Suma poz.                                                    Suma neg.

 

Dodajcie do sumy pozytywnej liczbę 40. Odejmijcie od tego sumę negatywną. Wynik oznacza poziom waszej umiejętności budowania kontaktów.

Liczba punktów powyżej 54

Gratulacje! Mieścicie się w górnych 25 %.

Liczba punktów między 48 i 54

Znajdujecie się jeszcze w górnej połowie, a mianowicie w drugiej ćwiartce od góry. To dobry wynik.

Liczba punktów między 39 i 47

Nie ma powodu do zmartwienia. Wprawdzie znajdujecie się w dolnej połowie, ale jeszcze nie w najniższej ćwiartce. Mimo to, przydałoby się zweryfikować swoje umiejętności budowania kontaktów.

Liczba punktów poniżej 39

Chyba czas na przemyślenia. Czy rzeczywiście dobrze czujecie się jako samotnicy? Być może tak, być może nie. Zachęcam do szczerości i poświęcenia czasu, aby zrozumieć własne relacje z ludźmi. Czy unikacie ich, bo doświadczacie w nich więcej frustracji niż radości? Jakie uczucia Wam towarzyszą, gdy myślicie o Waszych relacjach z innymi? Czy chcielibyście coś zmienić? Czy czegoś się obawiacie? Czegoś Wam brakuje w Waszym obecnym życiu?

 

PLANOWANIE PRZYSZŁOŚCI – PRZEWIDYWANIE

Czy planowanie wywołuje w was stres? Czy w związku z tym unikacie robienia jakichkolwiek planów na przyszłość?

Czy może planujecie optymistycznie, z radością i ciekawością?

Czy myślicie o szczegółach, gubiąc całość, czy wręcz przeciwnie?

A może uwzględniacie i jedno, i drugie?

Powiedz Panu Bogu o swoich planach, a wprawisz go w rozbawienie. Wszyscy znamy to przysłowie. Jest w nim wiele prawdy. Ale nie cała.

Zdolność planowania i przewidywania, jest ważnym elementem odporności psychicznej.

Ludzie odporni mają plany, nie żyją w oderwaniu od tego co może się wydarzyć. Jednocześnie zdają sobie sprawę, że nie można się zbytnio do swoich planów przywiązywać, zachowując elastyczność. Plany są bardziej celem wędrówki niż punktem, do którego należy dojść.

Dobrze zaplanowany cel, musi być określony w czasie, mierzalny, realny, dobrze, gdy jest wyzwaniem, aby jego realizacja nas ekscytowała. Musi tez uwzględniać sposób jego realizacji oraz koszty jakie są z nim związane.

Odporność psychiczna wiąże się z umiejętnością przewidywania, analizowania, dostosowania do wyzwań. Prawdziwe przewidywanie i odkrywanie nie wiążą się tylko ze znajdowaniem nieznanych obszarów, celów, ale z umiejętnością spojrzenia na nie z innej perspektywy.

OCENA TESTU DLA PLANOWANIE PRZYSZŁOŚCI

Wpiszcie w odpowiednie miejsca odpowiedzi (cyfry od 1- 7), tak jak oznaczono w cz. 1 Odporności psychicznej – test i dodajcie je.

Wynik to Wasza suma pozytywna i negatywna

 

Nr 7Nr 14

Nr 21Nr 28

Nr 35Nr 42

Nr 49                                                            Nr 56

Nr 63                                                            Nr 70

Suma poz.                                                    Suma neg.

 

Dodajcie do sumy pozytywnej liczbę 40. Odejmijcie od tego sumę negatywną. Wynik oznacza poziom waszej samo skuteczności.

Liczba punktów powyżej 51

Gratulacje! Mieścicie się w górnych 25 %.

Liczba punktów między 48 i 51

Znajdujecie się jeszcze w górnej połowie, a mianowicie w drugiej ćwiartce od góry. To dobry wynik.

Liczba punktów między 42 i 47

Nie ma powodu do zmartwienia. Wprawdzie znajdujecie się w dolnej połowie, ale jeszcze nie w najniższej ćwiartce. Mimo to przydałoby się zweryfikować swoje umiejętności budowania kontaktów.

Liczba punktów poniżej 42

Chyba powinieneś przeanalizować swoją zdolność planowania. Czy należysz do ludzi, którzy uważają, że to co było, będzie trwało wiecznie i się nie zmieni?

Czy planowanie przyprawia Was o ból głowy? A może planujecie ze szczegółową drobiazgowością każdy następny krok? Przyjrzyjcie się temu uważnie, a refleksje wykorzystajcie do dalszej pracy.

 

Odporność psychiczna to coś co można kształtować przez całe życie.  Składa się na nią kilka elementów, z których każdy leży w zasięgu naszych możliwości. Jeśli przekonałam Was, że odporność psychiczna przydaje się w życiu, wystarczy uczynić z niej świadomy cel naszej wędrówki przez życie.

By Agata Nowińska

Literatura: Odporność – inteligencja emocjonalna Harvard Business Review

Odporność psychiczna siedem filarów Micheline Rampe

“Inteligencja emocjonalna”  Daniel Goleman

“Siła i odporność psychiczna – jak je zmienić ”  Małgorzata Taraszkiewicz